Ozon a ORP

ORP je zkratka pro oxidačně redukční potenciál a vyjadřuje poměr mezi obsahem oxidujících látek (desinfekce) a obsahem redukujících látek (nečistot) ve vodě. ORP ukazuje jak desinfekce funguje. Čím vyšší hodnota ORP, tím desinfekce obsažená ve vodě si lépe poradí z organickými nečistotami. Úrovně ORP pro různé aplikace jsou v následující tabulce.

Hodnota ORP [mV] Aplikace
0–150 Žádné využití
150–250 Akvakultura
250–350 Chladící věže
400–475 Bazény
450–600 Vířivky
600 Desinfekce vody (zničení patogenních mikroorganismů)
800 Sterilizace vody (zničení všech bakterií a virů)

Hodnota ORP taktéž ukazuje na počet koliformních baktérií ve vodě. Závislosti ORP na počtu koliformních bakterií ukazuje následující tabulka.

Hodnota ORP [mV] Počet koliformních bakterií v 100 ml vody
200 300
300 36
400 3
600 0

ORP je tedy vhodným měřítkem desinfekční schopnosti ozonu. V silně znečistěné vodě a silné oxidaci vody ozonem se může stát, že hodnoty ORP nejsou tak spolehlivé. Obecně ale platí, že sledování účinnosti ozonu při desinfekci pomocí ORP funguje dobře.