Převody jednotek ozonu

Fyzikální vlastnost

Standardní podmínky: p = 1013,25 mbar, t = 273,3 °K

 • Hustota ozonu 2,14 kg/m3
 • Hustota kyslíku 1,43 kg/m3
 • Hustota vzduchu 1,29 kg/m3
 • Hustota vody 1000 kg/m3

Převody jednotek pro vodu

 • 1000 l = 1 m3 = 264 US galonů
 • 1 gal = 3,785 l = 3 785 ml

Koncentrace ozonu ve vodě

 • 1 mg O3/l = 1 ppm O3 = 1 g O3/m3

Koncentrace ozonu ze vzduchu

 • 1 g O3/m3 = 467 ppm O3
 • 1 ppm = 2,14 mg O3/m3

Koncentrace ozonu ze vzduchu hmotnostní

 • 100 g O3/m3 = 7,8 % O3
 • 1 % O3 = 12,8 g O3/m3

Koncentrace ozonu z kyslíku hmotnostní

 • 100 g O3/m3 = 6,99 % O3
 • 1 % O3 = 14,3 g O3/m3