Vznik ozonu

Ozon v přírodě vzniká působení UV záření a při bouřkách vlivem blesků, které jsou vysokonapěťové výboje, přičemž dochází při korónovém výboji k vzniku ozonu. Ozon vzniká i v nízkých nadzemních výškách vlivem působení smogu a záření. K technologickému využití je nutné ozon uměle vyrábět pomocí UV lamp nebo prostřednictvím korónového výboje ozonu.

Generace ozonu pomocí UV lamp

UV záření, které generuje UV lampa štěpí molekuly kyslíku O2 na jednoatomové radikály, které se okamžitě spojují s molekulami kyslíku, přičemž vznikají molekuly ozonu.

O2 + hv ⇒ 2 O

O2 + O ⇒ O3

Nevýhodou této generace ozonu je malý výkon generace ozonu, řádově několik gramů a malá koncentrace ozonu. Další nevýhodou poměrně vyšší příkon elektrické energie. Generátory ozonu s UV lampami nacházejí uplatnění jako kalibrátory ozonu nebo v laboratorních aplikací.

Generace ozonu pomocí korónového výboje

Technologie generace ozonu pomocí korónového výboje je založena na proudění vzduchu nebo kyslíku přes střídavé VN elektrické pole v němž vzniká tzv. tichý výboj, jehož elektrický proud štěpí molekuly kyslíku na jednoatomové radikály, které se spojují s molekulami kyslíku a dochází ke vzniku ozonu.

Vznikozonu2
Vznikozonu1

Tento způsob generace ozonu lze rozdělit na tři typy:

  • generace ozonu při nízké frekvenci (50 až 100 Hz)
  • generace ozonu při střední frekvenci (100 až 1000 Hz)
  • generace ozonu při vysoké frekvenci (1000 až 30 000 Hz)

Generátory konstruované na tomto principu poskytují velké výkony od gramů až po desítky kilogramů ozonu za hodinu a umožňují instalace ve všech technologických aplikací ozonu.