Měření koncentrace ozonu ve vodě

Měřič koncentrace ozonu ve vodě se sestává ze sondy TOZ 3 a PLC Unitronics, který zajišťuje kalibraci měřeného rozsahu popř. řídí dávku ozonu na požadovanou hodnotu. Sonda TOZ 3 je membránové konstrukce. Měřící element tvoří polarizovaná platinová elektroda a nepolarizovaná argentochloridová elektroda. Obě elektrody jsou ponořeny do elektrolytu a odděleny separační membránou prostupnou pro ozon od měřeného prostředí. Sonda je vybavená převodníkem 4–20 mA, jehož signál je přiveden a vyhodnocen v PLC.

Mereniozonuvevode

Základní technické údaje

Typ Rozsah měření [mg O3/l] Výstupní signál [mA] Rozlišení měření [mg O3/l] Napájecí napětí [VDC] Přesnost měření [%] Pracovní teplota [°C] Rozměry [vך×h] [mm]
Sonda TOZ3 0–2 4–20 16–24 3 5–40 Průměr 25×170
PLC 0,01–2,00 0,01 24 57–40 96×96×68

Aplikace

  • Průmyslové aplikace
  • Veřejné bazény
  • Vířivé bazény
  • Pitná voda
  • Balená voda