Destruktor ozonu

Destruktor ozonu je určen pro destrukci přebytečného ozonu. K destrukci ozonu se využívá náplň granulovaného aktivního uhlí, které je umístěno v tělese destruktoru z PVC-U. Destruktor je konstruován pro maximální dávku ozonu 2 g/m3.

Destruktor Kopie

Základní technické údaje

Typ Průtok plynu [Nm3/h] Max. koncentrace ozonu [g/Nm3] Tlaková ztráta [mbar] Připojení [DN] Rozměry [p×v]
TD-3 3 2 5 15 160×800
TD-15 15 2 5 40 315×1100

Aplikace

  • Průmyslové aplikace
  • Veřejné bazény
  • Vířivé bazény
  • Pitná voda
  • Balená voda