Vlastnosti ozonu

Ozon je plyn, jehož molekula se sestává ze tří atomů kyslíku, naproti tomu molekula kyslíku je tvořena dvěma atomy kyslíku. Tříatomová molekula je silně nestabilní a vlivem svého volného atomu kyslíku má vysokou oxidační schopnost a právě této vlastnosti ozonu se využívá zejména ve vodárenství a dalších odvětvích průmyslu.

Vlastnosti ozonu

Molekulární vzorec O3
Molekulární hmotnost 48
Barva světle modrá
Rozpustnost ve vodě 0,64 (při 0 °C)
Hustota 2,144 g/l
Elektrochemický potenciál 2,07 V
Bod tání 80  K
Bod varu 161  K